ปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่อง

ปัจจัยและสาเหตุ ที่ทำให้เรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่อง

แน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดเวลาที่น้องๆ เรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้น คือปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้มีที่มาจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัย ซึ่งสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยและสาเหตุ ที่ทำให้น้องๆ เรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่อง พร้อมวิธีแก้ไข มาฝากกัน

1. ปัญหาด้านพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดี สำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ จะมีการปูพื้นมาตั้งแต่ประถม – มัธยมต้นแล้ว แต่น้องๆ บางส่วนที่มีพื้นอ่อน อาจจะเพราะไม่ได้ตั้งใจเรียนให้ดี จนทำให้พื้นฐานไม่แน่น เมื่อมาเรียนในระดับที่สูงกว่า ก็จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาของวิชาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของคณิคศาสตร์

วิธีการแก้ปัญหาคือต้องปรับพื้นฐานให้แน่นก่อน ที่จะไปขั้น Advance ขึ้น อาจจะเข้าโรงเรียนกวดวิชา หรือจ้างติวเตอร์ มาติวตัวต่อตัวเลยก็ได้

2. ปัญหาเกิดจากการไม่เข้าใจในนิยาม หรือไม่สนใจนิยาม เพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นที่ตัวเลข สูตร และการคำนวณมากไปจนไม่สนใจนิยามเพราะว่าคิดว่าไม่สำคัญ ขอบอกว่าผิดนะครับเพราะว่านิยามหมายถึงการสรุปสูตรหรือตัวแปร ให้อยู่ในรูปของประโยคที่อ่านเข้าใจง่าย ว่ากันว่านักคณิตศาสตร์ที่เก่งๆ นั้นสามารถที่จะแก้โจทย์ จากนิยามได้เลยทีเดียว

วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ก็คือการทำความเข้าใจกับนิยามของเรื่องต่างๆ ในบทเรียนแทนที่จะจำแค่สูตรเท่านั้น

3. ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมโยงไม่เป็น หมายถึงการเชื่อมโยงรายวิชาจาก ม. ต้น และม. ปลาย ซึ่งจะมีส่วนที่สัมพันธ์ กันอยู่ แต่น้องๆ หลายคนอาจจะมองไม่ออก และไม่สามารถเห็นความเกี่ยวเนื่องกันนั้นได้ ทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนรวมของเรื่องนั้นๆ หรือทั้งหมดของวิชาคณิตศาสตร์ไปเลย

การติวแบบตัวต่อตัว

วิธีการแก้ไขก็อาจจะต้องติวเพิ่ม เพื่อให้สามารถที่จะมองภาพรวมของเนื้อหาออก แนะนำการติวแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์ ซึ่งเขาจะมีการสรุปเนื้อหาให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และน้องๆ สามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาของคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม. ปลายได้

4. ปัญหาการเรียนแบบผิดๆ มาก่อน ทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนอย่างจริงจัง เช่น เรียนแบบเน้นท่องแต่สูตร จำแต่ตัวเลขมาโดยตลอด ก็จะไม่ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้เท่ากับผู้ที่รู้ที่มาของเนื้อหาในแต่ละบทอย่างจริงจัง

วิธีการแก้ไขคืออ่านหนังสือ หรือเรียนพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาจากรากฐานของบทเรียนได้อย่างลึกซึ้ง

5. ปัญหาการไม่ตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ

วิธีการแก้ไขคือการเปลี่ยนทัศนคติ หันมาตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง จะช่วยทำให้เข้าใจเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ royal-lily.com

Releated